Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POZARPOZ.PL
 


Sklep internetowy www.POZARPOZ.pl prowadzony jest pod adresem internetowym: http://pozarpoz.pl i jest własnością:

PożarPoż Jarosław Wardzyński
Ul. Domaniewska 22 lok. 3 02-672 Warszawa
NIP: 521-309-07-51,  REGON: 146319748


§ 1 - Postanowienia ogólne

1.1. 
Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www pozarpoz.pl, sprzedaż prowadzona jest przez firmę PożarPoż Jarosław Wardzyński
1.2. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera – Mozilla, Firefox, itd.

§ 2 - Warunki sprzedaży

2.1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie pozarpoz.pl są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2.2. Wszystkie ceny prezentowanie w sklepie internetowym pozarpoz.pl są cenami brutto (mają doliczony podatek VAT).
2.3. Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;
2.4. Firma PożarPoż Jarosław Wardzyński umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym na ul. Domaniewska 22 lok. 3, 02-672 Warszawa w godzinach 9:00-15:00.
2.5. Ceny produktów nie zawierają ceny dostawy/wysyłki, całkowitą sumę zamówienia wraz z wysyłką klient otrzyma przed zatwierdzaniem zamówienia lub po kontakcie ze strony obsługi sklepu (w przypadkach indywidualnej wyceny wysyłki).
2.6. Składając zamówienie klient postępuje zgodnie z mechanizmami ścieżki zakupu na stronie sklepu pozarpoz.pl

§ 3 - Dane osobowe

3.1. Rejestrując się w sklepie internetowym pozarpoz.pl klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu internetowego pozarpoz.pl oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia. 
3.2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep pozarpoz.pl
3.3. Dane osobowe klienta mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe dla firmy PożarPoż Jarosław Wardzyński celem realizacji wysyłki zamówienia.
3.4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (DZ.U.NR 133 POZ 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 

Zgodnie z w/w ustawą Klienci sklepu pozarpoz.pl mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i modyfikowania ich oraz usuwania.

3.5. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

§ 4 - Realizacja i składnie zamówień

4.1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu poprzez stronę sklepu pozarpoz.pl oraz pod numerem telefonu 533-387-998 od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00-15:00.
4.2. Czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu zależna jest od dostępności towaru, przybliżony czas jest podany na stronie produktu. 

Staramy się realizować zamówienia do 48 godzina od jego złożenia.
W tym celu dołożymy wszelkich starań, aby zadowolić naszych klientów i na bieżąco będziemy informować o statusie zamówionego towaru.

4.3. Warunkiem umożliwiającym złożenie zamówienia jest dokonanie zakupu na stronie sklepu niezależnie od rejestracji. 
Przy składaniu zamówienia należy wypełnić wymagane pola oraz podać prawidłowe dane teleadresowe zarówno do wystawienia faktur, jak również do kontaktu korespondencyjnego bądź telefonicznego i oczywiście do dostawy zamówionego towaru.
5.4. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności podanych danych adresowych oraz nazw firmy mających służyć wystawieniu faktury VAT. Istnieje również możliwość wystawienia paragonu, więc klienci indywidualni nie muszą podawać danych do faktury.
4.5. Składając zamówienie i potwierdzając je klient zawiera umowę sprzedaży zamówionych towarów z firmą: PożarPoż Jarosław Wardzyński.
4.6. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
4.7. Firma PożarPoż Jarosław Wardzyński nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
4.8. Firma PożarPoż Jarosław Wardzyński zastrzega, że stany magazynowe znajdujące się na stronie pozarpoz.pl mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych stanów w magazynie stacjonarnym w sklepie PożarPoż przy ul. Domaniewskiej 22 lok. 3 w Warszawie.

§ 5 - Modyfikacja zamówień

5.1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia lub z jego części. W tym przypadku prosimy skontaktować się z obsługą sklepu.
5.2. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, a klient zrezygnował z zamówienia lub sklep anulował zamówienie klienta, czy to na jego wniosek czy z innych możliwych powodów, to zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zwrocie od klienta.
5.3. Szczegółowe informacje na temat zwrotów dostępne są w odnośniku znajdującym się w naszym serwisie.

§ 6 - Formy płatności

6.1. Wpłata na konto bankowe firmy.
Sklep rozpoczyna realizację zamówienia z chwilą odnotowania wpływu wartości zamówienia plus koszt wysyłki na konto bankowe sklepu pozarpoz.pl:

PożarPoż Jarosław Wardzyński
Ul. Domaniewska 22 lok. 3

02-672 Warszawa 
NIP: 521-309-07-51
REGON: 146319748

Nazwa banku: Millenium
Numer konta: 16 1160 2202 0000 0003 3417 6283


6.2. Gotówką w przypadku dostawy towaru w Warszawie transportem sklepu 
pozarpoz.pl
6.3. Gotówką przy dostawie, jeżeli wysyłka będzie realizowana za pobraniem.
6.4. Gotówką przy odbiorze osobistym.

§ 7 - Wysyłka zamówień i koszt dostawy

7.1. Klient przy składaniu zamówienia wybiera formę przesyłki.
7.2. Preferowaną metodą dostarczania przesyłek stosowaną przez sklep pozarpoz.pl jest przesyłka kurierska lub dostawa własna (cena do uzgodnienia), której czas doręczenia nie powinien przekroczyć 48 godzin, jednakże sklep pozarpoz.pl nie gwarantuje ww. czasu doręczenia. 
7.3. Sklep pozarpoz.pl nie wysyła przesyłek 
Pocztą Polską.
7.4. Pozarpoz.pl 
oferuje również odbiór osobisty, który możliwy jest po zmianie statusu zamówienia na "Zamówienie gotowe do odbioru"
Miejsce odbioru: Warszawa, Ul. Domaniewska 22 lok. 3 02-672.

7.5. Klient może sam zaproponować formę wysyłki wpisując to w uwagach przy składaniu zamówienia lub wybierając indywidualną formę wysyłki kontaktując się ze sklepem.
7.6. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar dostępny jest w magazynie sklepu pozarpoz.pl
Każdorazowo w przypadku braku towaru w magazynie klient zostanie poinformowany telefonicznie o możliwym terminie realizacji zamówienia. 
W przypadku braku danych pozycji towarowych na magazynie sklepu klient będzie miał prawo żądania wycofania/anulowania zamówienia.
7.7. Nieodebranie paczki i zwrot przesyłki do nadawcy skutkuje:

a) Obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki do nadawcy oraz ponownego jej nadania (2 x koszt wysyłki + koszt ponownej wysyłki) – jeżeli Klient zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wole jej odebrania.
b) Obciążenia Klienta kosztem nadania i zwrotu paczki do nadawcy (2 x koszt wysyłki) – jeżeli Klient zgłosi chęć rezygnacji z zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki.

7.8. Cena za usługę dostawy uzależniona jest od formy wybranej metody przesyłki, a cennik znajduje się na stronie sklepu.


§ 8 - Zwroty i reklamacje
 

8.1. Wszystkie towary dostępne w sklepie pozarpoz.pl podlegają reklamacji lub wymianie, jeżeli:

a) posiadają ukryte wady fabryczne

b) zostały przesłane w stanie nie kompletnym
c) towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu.
d) towar nie jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie określonych ustaw.


Prosimy szczególnie o sprawdzanie dostarczanych paczek od kurierów i informowanie sklepu pozarpoz.pl o wszelkich niezgodnościach.

8.2. Sklep pozarpoz.pl w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi o sposobie jej załatwienia. 

8.3. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VII 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) 
8.4. Sklep pozarpoz.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. 
Kupujący traci uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie. 
8.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. 
8.6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji ze sklepem.
8.7. Klient ma prawo zwrócić zakupiony w sklepie internetowym pozarpoz.pl towar w ciągu 14 dni od jego otrzymania na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

"Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35)."

8.8. Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem).
8.9. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu towaru.
8.10. Koszt odesłania zwracanego towaru ponosi Kupujący, w  przypadku kiedy towar nie może zostać odesłany w normalnym trybie za pośrednictwem poczty sklep pozarpoz.pl może zlecić odbiór firmie kurierskiej za opłatą wg. cennika firmy kurierskiej.
8.11. Wymiana towaru jest możliwa poprzez zwrócenie towaru w stanie niepogorszonym oraz zamówienie i opłacenie nowego zamówienia.

§ 9 - Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają aktualne przepisy prawne.
9.2. Sklep pozarpoz.pl nie ma na celu wprowadzania w błąd klientów w żadnym z postanowień naszego regulaminu, jeżeli taka sytuacja zaistnieje i wpis w regulaminie będzie odmienny od aktualnie obowiązującego prawa to podporządkujemy się temu prawu bezwzględnie w miejsce zakwestionowanego wpisu. Prosimy nie interpretować sprzecznych wpisów w naszym regulaminie jako mające na celu wprowadzenie w błąd klienta, staramy się działać zawsze według aktualnie obowiązujących przepisów.